1.กรุณางดการใช้ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอใดๆ ที่ไม่สุภาพ คำหยาบ ส่อเสียด กล่าวร้าย ดูหมิ่น พาดพิงทำให้ผู้อื่นเสียหาย และทำให้ยังไม่มีข้อมูล