สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
ครั้นเมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้แล้ว ก็เลยกดดูนั่นดูนี่ไป ก็พบตรงนี้เข้า ตั้งใจประชดบอร์ด วันจันเน่านานแล้ว ครั้งแรกใส่ abc no ok เปลี่ยนเป็น ake กดโพสต์วิบเดียวชื่อบอร์ดวันจันเน่ามาเลย เป็น Admin ในบัดดล จึงตั้งใจกดกลับไปที่ตรงเดิม จะตั้งชื่อบอร์ดให้เหมาะกับการใช้งาน ไปไม่ถูก เพราะฉะนั้น จึงจำยอมรับ ชื่อ วันจันเน่า + ake


ชีวทรรศน์

...
| อ่าน 12 | ตอบ 3
ขนาดตัวอักษร


แก้ไขเมื่อ 03-01-2020 16:36:12

ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
@ชีวทรรศน์


พระพุทธศาสนามองดูชีวิตในภาพรวมว่าเป็นเสมือนคนที่เป็นโรค และโรคของชีวิตมี ๒ อย่าง  คือ  
- โรคกาย
- โรคใจ


โรคทางกายนั้น   อาจไม่มีเป็นระยะเวลานานๆ ได้  เช่น  ๒-๑๐ ปี  อาจไม่มีโรคทางกายเลยก็ได้   แต่โรคทางใจ  คือ กิเลสทั้งหลายนั้นไม่มีว่างเว้นเลยแม้แต่ครู่เดียว   (โรคสูตร - องฺ.จตุกฺก.21/157/191)


ฉะนั้น   ชีวิตมนุษย์จึงมีการเยี่ยวยากันตลอดเวลา   โดยเฉพาะคือโรคทางใจ หรือโรคจิต  ยาที่จะรักษาโรคใจ ก็คือ ธรรม


อีกทรรศนะหนึ่ง   พระพุทธศาสนามองชีวิตว่าเป็นเสมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษจำต้องผ่าเอาลูกศรนั้นออกโดยด่วน   หากมัวโอ้เอ้ไต่ถามเรื่อไร้สาระอยู่  โดยไม่รีบพาไปหาหมอ  เขาก็คงตายก่อนเป็นแน่  (จูฬมาลุงโกยวาทสูตร -  ม.ม.13/150/147)


ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว  พระพุทธศาสนาจึงสอนโดยมุ่งไปที่เรื่่องของชีวิต   และสอนเฉพาะเรื่องที่สามารถนำไปถอนทุกข์ถอนปัญหาของชีวิต ซึ่งเป็นเสมือนลูกศรอาบยาพิษออกจากชีวิตให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้  เพราะเวลาของชีวิตมีน้อย  
แก้ไขเมื่อ 03-01-2020 18:10:02
...
ความคิดเห็นที่ 2
 ชีวิต กิเลส  และความทุกข์  จึงเป็น ๓ ชิ้นส่วนของภาพมนุษย์ในคำสอนของพระพุทธศาสนา  ตราบใดที่ยังมีชีวิต  กิเลส ความทุกข์ยังคงอยู่  ความทุกข์เสมือนอาการของโรคกิเลส  โรคคือกิเลสมีชีวิตเป็นที่อาศัย  แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า  โรคคือกิเลสนั้น  นอกจากจะเป็นที่มาหรือสาเหตุของอาการคือความทุกข์แล้ว ยังเป็นที่มาของชีวิตด้วย   ฉะนั้น  ในการแก้ทุกข์หรือกำจัดโรคของมนุษย์  พระพุทธศาสนาจึงมิได้สอนให้ทำลายชีวิต  หรือ ทำลายสังขารร่างกาย   แต่สอนให้ทำลายหรือกำจัดกิเลส  เพราะชีวิตมิใช่ที่มาของกิเลส  แต่ชีวิตเป็นเพียงที่อาศัยของกิเลสเท่านั้น   แม้แต่ทุกข์ก็เป็นเพียงอาการหรือผลที่เนื่องมาจากกิเลสเท่านั้น หากไม่มีกิเลส   ก็เหลือชีวิตแต่เป็นชีวิตที่ไร้ทุกข์   ดุจดังชีวิตของอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้า เป็นต้น 


และยาที่จะกำจัดหรือทำลายโรคคือกิเลสได้  มีอย่างเดียวเท่านั้นคือธรรม หรือธรรมโอสถ  เพราะฉะนั้น  ธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนยาสำหรับบำบัดรักษามนุษย์ให้มีชีวิตอยู่อย่างสะอาดปราศจากโรค  โดยเฉพาะโรคทางใจอันเป็นที่มาของโรคทั้งปวง
แก้ไขเมื่อ 03-01-2020 18:29:11
...
ความคิดเห็นที่ 3


แสดงความคิดเห็น
หรือ