สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
ครั้นเมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้แล้ว ก็เลยกดดูนั่นดูนี่ไป ก็พบตรงนี้เข้า ตั้งใจประชดบอร์ด วันจันเน่านานแล้ว ครั้งแรกใส่ abc no ok เปลี่ยนเป็น ake กดโพสต์วิบเดียวชื่อบอร์ดวันจันเน่ามาเลย เป็น Admin ในบัดดล จึงตั้งใจกดกลับไปที่ตรงเดิม จะตั้งชื่อบอร์ดให้เหมาะกับการใช้งาน ไปไม่ถูก เพราะฉะนั้น จึงจำยอมรับ ชื่อ วันจันเน่า + ake


สิ่งที่มีจริงคืออะไร

...
| อ่าน 37 | ตอบ 2
ขนาดตัวอักษรคำนำ 

พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบพระพุทธศาสนาเหมือนมหาสมุทร ซึ่งเต็มไปด้วยรัตนะ คือ ทรัพยากรอันมีค่ามากมาย   สุดแต่ใครจะมีสติปัญญานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต  
พระพุทธศาสนามีธรรม หรือ คำสอนหลากหลาย   ผู้ที่สนใจสามารถจะศึกษาได้ในหลายมิติ หรือหลายแง่มุม    สุดแต่จะสนใจ  หรือ  สุดแต่จะต้องการรู้อะไร  หรือ จะต้องการได้อะไร  เสมือนการค้นหาทรัพยากรในมหาสมุทร ฉะนั้น
 
การศึกษาพระพุทธศาสนาในมิติแห่งปรัชญาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เราเขาใจ หรือมองเห็นลีลาของพุทธธรรมในแง่ของเหตุผล   หรือ  ในลีลาของปรัชญา ซึ่งอาจจะช่วยให้ได้รับรสของพุทธธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง   แต่เนื่องจากการศึกษาพุทธธรรมในเชิงปรัชญา  ก็คือ  กระบวนการการคิดการตีความตามเหตุผลเท่าที่สติปัญญาของผู้ศึกษาจะอำนวยให้ได้ 


ฉะนั้น    ผู้เรียบเรียงจึงถือว่า    เรื่องราว  และแง่มุมต่างๆ ที่ผู้เรียบเรียงนำเสนอในหนังสือนี้  เป็นเพียงทรรศนะของผู้เรียบเรียงที่นำเสนอให้ผู้อ่านได้พิจารณาเท่านั้น   ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องคิดหรือเข้าใจอย่างที่ผู้เรียบเรียงคิดและเข้าใจ
แก้ไขเมื่อ 16-01-2020 10:19:00

ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
 @สิ่งที่มีจริง คือ อะไร


พระพุทธศาสนาแสดงว่า  สิ่งที่มี  ย่อมมี  สิ่งที่ไม่มี  ย่อมไม่มี  (องฺ.ทสก.24/22/39)  และสิ่งที่มีอยู่นั้นมีอยู่ในภาวะที่เรียกว่า ธาตุ คือ มีอยู่ตามสภาพ หรือตามธรรมชาติของมันเอง  ไม่มีใครกำหนดหรือควบคุม  มีความเป็นไปและมีความแน่นอนโดยตัวของมันเอง  เรียกว่า  ธัมมฐิติ  ธัมมนิยาม   และความเป็นไปของธาตุ หรือ สิ่งที่มีอยู่ดังกล่าวนี้  ก็คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  หมายความว่า  มีอยู่อย่างเคลื่อนไหว  เปลี่ยนแปลง  ไม่คงที่คงตัว  (องฺ.ติก.20/576/368)


สิ่งที่มีอยู่ดังกล่าวนั้น คือ อะไร พระพุทธศาสนาแสดงไว้ ๔ ประเภท คือ  จิต  เจตสิก  รูป นิพพาน  ซึ่งถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือ  รูป กับ นาม  หรือ รูปธาตุ กับ นามธาตุ  (สมฺโมห. 118)  รูปก็ คือ สสาระ หรือวัตถุ    ส่วนนามก็คืออสสาร หรือ จิต   ทั้งสสาร และอสสารล้วนล้วนมีอยู่ในสภาพที่เรียกว่า  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  คือ  เคลื่อนไหว  เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   สิ่งที่มีอยู่เหล่านี้   พระพุทธศาสนามิได้แสดงว่า  เป็นต้นกำเนิดหรือเป็นปฐมธาตุของจักรวาล    แต่แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง  (ปรมัตถะ)   เท่านั้น  ฉะนั้น  สิ่งเหล่านี้   จึงมิใช่สิ่งแท้จริงทางอภิปรัชญา  ตามนัยของปรัชญาตะวันตก


แก้ไขเมื่อ 15-01-2020 17:51:10
...
ความคิดเห็นที่ 2


แสดงความคิดเห็น
หรือ