สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
เมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้หลายวัน ก็กดนั่นนี่ดูมัน เห็นตรงนี้ กะประชดบอร์ด. วันจันเน่านานแล้วนะ. หนแรกใส่ abc. มันขึ้น no ok เปลี่ยนใหม่เป็น ake แล้วโพสต์ มันวันจันเน่า. เป็น Admin งง หาตรงเดิมจะเปลี่ยนชื่อใหม่. หาตรงนั้นไม่เจอะแล้ว. จึงจำยอม ake. อยู่ๆ 2 บอร์ดนั่นเข้าได้แล้ว. น่าจะรวนชั่วคราว
หัวข้อ โดย การกระทำ
ประเทศซาอุ คลายกฎอิสลาม
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ประเทศซาอุ คลายกฎอิสลาม
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ประเทศซาอุ คลายกฎอิสลาม
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ประเทศซาอุ คลายกฎอิสลาม
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ประเทศซาอุ คลายกฎอิสลาม
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ประเทศซาอุ คลายกฎอิสลาม
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ประเทศซาอุ คลายกฎอิสลาม
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ประเทศซาอุ คลายกฎอิสลาม
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
โควิด+บัตรทองครอบคลุมโรค+ผู้เสียชีวิตจากโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...