สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
เมื่อ 2 บอร์ดเดิม http://group.wunjun.com/whatisnippana http://group.wunjun.com/meditation หน้าแรกเข้าไม่ได้หลายวัน ก็กดนั่นนี่ดูมัน เห็นตรงนี้ กะประชดบอร์ด. วันจันเน่านานแล้วนะ. หนแรกใส่ abc. มันขึ้น no ok เปลี่ยนใหม่เป็น ake แล้วโพสต์ มันวันจันเน่า. เป็น Admin งง หาตรงเดิมจะเปลี่ยนชื่อใหม่. หาตรงนั้นไม่เจอะแล้ว. จึงจำยอม ake. อยู่ๆ 2 บอร์ดนั่นเข้าได้แล้ว. น่าจะรวนชั่วคราว
หัวข้อ โดย การกระทำ
บริโภคกามสุขอย่างอิสรชน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
บริโภคกามสุขอย่างอิสรชน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
บริโภคกามสุขอย่างอิสรชน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ยังบริโภคกามสุข ก็ต้องมีปัญญารักษาอิสรภาพ
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ยังบริโภคกามสุข ก็ต้องมีปัญญารักษาอิสรภาพ
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ยังบริโภคกามสุข ก็ต้องมีปัญญารักษาอิสรภาพ
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ยังบริโภคกามสุข ก็ต้องมีปัญญารักษาอิสรภาพ
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ยังบริโภคกามสุข ก็ต้องมีปัญญารักษาอิสรภาพ
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ยังบริโภคกามสุข ก็ต้องมีปัญญารักษาอิสรภาพ
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
จากแมสถึงไข่+มุสลิมไม่กลัวโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
จากแมสถึงไข่+มุสลิมไม่กลัวโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ซาอุคลายกฎอิสลาม+อิหร่าน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ซาอุคลายกฎอิสลาม+อิหร่าน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ซาอุคลายกฎอิสลาม+อิหร่าน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
จากแมสถึงไข่+มุสลิมไม่กลัวโควิด
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ข่าวปลอม (Fake News) + สื่อเสี้ยมสื่อบิดเบี้ยน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
ข่าวปลอม (Fake News) + สื่อเสี้ยมสื่อบิดเบี้ยน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
อิสลามในไทยโตวันโตคืน ส่วนพุทธตายวันตายคืน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
อิสลามในไทยโตวันโตคืน ส่วนพุทธตายวันตายคืน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...
อิสลามในไทยโตวันโตคืน ส่วนพุทธตายวันตายคืน
ตอบกระทู้ เมื่อ ...