จุดประสงค์ของเว็บบอร์ด

1. ใช้เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวงการพระเครื่อง
2. พูดคุย-แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องพระเครื่องเหมือนกัน
3. เพื่อให้เป็นแหล่งชุมชนของผู้ที่มีวุฒิภาวะ และมีวิจารณญานเพียงพอ ในการ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยยึดถือหลักของการเปิดกว้างทางความคิดเห็น มีการเคารพ ให้อภัย ซึ่งกันและกัน สนุกสนานเฮฮา มีมิตรไมตรี และแบ่งปันน้ำใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามประสาเพื่อนพ้องน้องพี่

กฏ กติกา มารยาท ในการใช้งานเว็บบอร์ด

1. ไม่ตั้งกระทู้ที่ส่อเสียดหรือดูหมิ่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ เด็ดขาด
2. ไม่ตั้งกระทู้หรือพูดคุยเรื่องทางการเมืองที่จะนำให้ก่อเกิดความขัดแย้งอย่างเด็ดขาด
3. เว็บบอร์ด เอกพระยาไกร ยอมรับในหลักการของความมีอิสระที่ในการแสดงความคิดเห็น แต่ความอิสระดังกล่าว จะต้องประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของตนเองที่ได้กล่าวออกไปและ จะต้องไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยเช่นกัน
4. ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดเห็นกันได้ เพราะฉะนั้น การพูดคุยจะต้องจำกัดอยู่ในประเด็นเนื้อหาของความคิดเห็นเท่านั้น ห้ามทำการ โจมตี ด่าทอ กระทบกระเทียบ เข้าไปที่ตัวบุคคลโดยเด็ดขาด
5. ไม่อนุญาติให้มีการตั้งกระทู้ ข้อความหรือรูปภาพที่มีเจตนาไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ทั้งโดยตรงหรือแอบแฝง อาทิเช่น
5.1 นำวัตถุมงคลมาลงในเว็บบอร์ด เพื่อให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น แล้วนำวัตถุมงคลองค์ดังกล่าวไปเสนอซื้อขายที่เว็บอื่น โดยนำความคิดเห็นของสมาชิกเว็บไปแสวงหาประโยชน์ในการเสนอซื้อขาย
6. ห้ามไม่ให้สมาชิกทำการปั่นกระทู้ (ซ้ำซาก) โดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อให้กระทู้นั้นขึ้นไปอยู่ด้านบนเพื่อผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือแอบแฝง ทางผู้ควบคุมเว็บไซต์จะใช้ดุจพินิจส่วนตัว ถ้าเห็นว่าการกระทำนั้นไม่สมควร ขอสงวนสิทธิ์ในการล็อกกระทู้หรือลบกระทู้นั้นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ไม่ตั้งกระทู้ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง ภาพ หรือ วีดีโอ โปรแกรมต่างๆ สื่อ หรือ อุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์
8. ห้ามไม่ให้โพสภาพหรือข้อความที่สื่อไปในทางอนาจาร ลามก ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือขัดกับภาพลักษณ์ของเว็บบอร์ด ที่เป็นเว็บเกี่ยวกับพระเครื่อง
9. สมาชิกไม่มีสิทธิ์นำ ข้อมูลของสมาชิกท่านอื่น ไปให้ผู้อื่นทราบ การกระทำดังกล่าวจะถือว่าทำผิดต่อกฎ กติกา มารยาท ซึ่ง ผู้ควบคุมเว็บไซต์มีสิทธิ์สามารถยกเลิกสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
10. การกระทำผิดทาง พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2540 ทาง ผู้ควบคุมเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทั้งสิ้นต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน (ผู้ตั้ง ผู้โพสกระทู้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์) ที่กระทำความผิดต่างๆ โดยไม่มีข้อยกเว้น
11. ทางเว็บบอร์ด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าทางเว็บบอร์ด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
12. สมาชิกที่มีกระทำผิด กฎกติกามารยาท จะได้รับการเตือน 1 ครั้ง หากว่าเตือนแล้ว ยังคงกระทำผิดต่อ ผู้ควบคุมเว็บไซต์จะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกในทันที
13. ทางเว็บบอร์ด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข กฎ กติกา มารยาท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ความคิดเห็นใด ๆ ทั้งหมดภายในเว็บบอร์ด ที่เพื่อนสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญพระเครื่อง ได้แสดงไว้ ถือว่าเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลเท่านั้น ท่านไม่มีสิทธิ์นำความคิดเห็นเหล่านั้นไปอ้างอิงเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งได้
15. กรณีถาม-ตอบ เกี่ยวกับพระเครื่อง เพื่อความชัดเจนภาพถ่ายจะต้องชัด และคำยืนยันทั้งหมดที่ได้ไม่ถือว่าเป็นข้อยุติ เนื่องจากทางผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องเองหรือเพื่อน ๆ สมาชิกท่านอื่น ก็เห็นจากภาพไม่ได้เห็นพระองค์จริง คงวิเคราะห์ให้ในเชิงวิชาการเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้อ้างอิงภายนอกเพื่อผลประโยชน์อื่นใด โดยทางเว็บบอร์ด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น กับการกระทำอันอาจจะนำไปสู่ข้อขัดแย้งได้ในอนาคต

ประกาศ !!! ข้อความที่ถูกพิมพ์ หรือเผยแพร่ออกจากเว็บบอร์ดแห่งนี้ ถือเป็น ความคิดเห็นส่วนบุคคลทั้งสิ้น ซึ่งทางเว็บบอร์ด จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น อันเป็นเหตุมาจากการพิมพ์จากทางผู้ใช้ และสมาชิก แต่อย่างไรก็ตามถ้าหาก ท่านใดพบ ข้อความที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ได้ถูกเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ อาทิเช่น คำพูดที่ลบหลู่ ดูหมิ่นต่อ ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการเผยแพร่รูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ สิ่งผิดกฏหมายต่างๆ กรุณาแจ้ง ผู้จัดทำ มาได้ที่ akephrayakri@gmail.com ซึ่งเราจะรีบดำเนินการลบโดยเร็วที่สุด ...
ยังไม่มีข้อมูล