สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
เว็บบอร์ดนี้จัดทำขึ้นโดยพระอริยบุคคล เพื่อเผยแผ่ธรรมชั้นสูงให้กับผู้ที่

1. ต้องการความพ้นทุกข์
2. ต้องการมรรค ผล นิพพาน
3. ต้องการต่อยอดบารมีเก่าในอดีตชาติให้เพิ่มขึ้น

โดยท่านพระอาจารย์ใหญ่มอบหมายให้คณะสงฆ์ในหลักสูตรพระอริยบุคคลซึ่งได้อยู่ปฏิบัติกับท่านมาเป็นระยะเวลา 3 ปี และมีความรู้ความสามารถสอนได้ ให้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ แก้ข้อธรรมแทนท่าน สำหรับธรรมเบื้องสูงพระอาจารย์ใหญ่ท่านจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอน หากท่านใดต้องการรู้ธรรมเบื้องสูงหรือข้อปฏิบัติในเชิงลึกซึ่งทางเว็บ ariyasawok99 พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถให้ความรู้ท่านได้หมดผ่านทางเว็บบอร์ดนี้ ท่านต้องเข้ามาเรียนรู้ เข้ามาปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี
ดังนั้นเพื่อไม่ให้ท่านเสียบารมี กรุณางดใช้คำหยาบ คำที่ไม่เหมาะสม ใช้คำพูดที่สุภาพ ถ้าท่านใดทำผิดกฎทาง ariyasawok99.com จะลบโพสต์ทันที

"ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว"
ยังไม่มีข้อมูล