สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
bot ปั๊มเงิน Adfoc.us,linkbucks,adf.ly,shotr.st และอื่นๆ

วิธีใช้โปรแกรมกับเว็บครอบลิงค์ cc.cc
**หมายเหตุ**

ในโปรแกรม ตรงช่อง Protocal ให้เลือกเป็น PPTP น่ะครับ
(แบบนี้)
ยังไม่มีข้อมูล