สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
$ผลิตภัณฑ์และบริการTopup2rich$คือ: -ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะintelligent Topup system(ITS). -จุดเดั่นของธุรกิจคือการเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับ. ธุรกิจรูปแบบไหม่ด้วยเทกโนโลยีITSและระบบE-walletอันทันสมัยประกอบกับแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพทำให้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมของท่านกลายเป็นเคาท์เตอร์เซอร์วิสส่วนตัวเคลื่อนที่และทำให้คุณมีรายได้มั่นคงและยั่งยืนได้ อย่าง อัศจรรย์. ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของผู้คน เราจึ่งมองเห็นโอกาสที่จะผนวกความต้องการพื้นฐานของคนในสังคมเข้ากับรูปแบบของเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันและแผนธุรกิจที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการหลือสมาชิกให้สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายและใช้เงินลงทุนไม่มากนั้นหมายความว่าใครก็สามารถร่วมทำธุรกิจกับบริษัทTopup2Richใด้.
ยังไม่มีข้อมูล