รูปประจำกลุ่ม

บ้านกวดวิชาเคมี(ครูนิมิตรนวมินทร์)

นี่เลย chemistry by krupikeNMP

การบ้านเคมีล้วนๆ เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยข้อสอบ
หัวข้อ
53
ความคิดเห็น
17
วิธีคิดคำนวณ , ตัวอย่างแนวคิด , วิเคราะห์โจทย์ (เฉพาะที่ยากๆนะ)
หัวข้อ
10
ความคิดเห็น
26
เนื้อหาบทเรียน , เฉลยวิธีคิด , สไลด์PowerPoint
หัวข้อ
13
ความคิดเห็น
54
นำคะแนนสอบออนไลน์ 30% รวมกับการสอบจริง 70% (แนวทางข้อสอบแบบคู่ขนาน)
หัวข้อ
17
ความคิดเห็น
13
คลิปการทดลองในชั้นเรียน , ปฏิบัติการทดลองเคมี
หัวข้อ
32
ความคิดเห็น
82
ประกาศผลสอบเก็บคะแนน,ผลสอบกลางภาค,ผลสอบปลายภาค,เกรดที่ได้รับ,ปรับคะแนน
หัวข้อ
47
ความคิดเห็น
29
ผลงานดีเด่น,ภาพการแข่งขัน,โครงงาน,สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน
หัวข้อ
5
ความคิดเห็น
0

มุมนี้สำหรับคนอยากเก่ง... (กวดวิชาล่วงหน้า!!!)

เคมีม.4เทอม1 ,เทอม 2 (อัดพื้นฐานให้แน่น ,ฝึกวิเคราะห์โจทย์เคมีมหาวิทยาลัย , เพิ่มเกรดในชั้นเรียนชัวร์)
หัวข้อ
2
ความคิดเห็น
3
คอร์สเรียนล่วงหน้า , ปูพื้นฐานเคมี ,เพิ่มเกรด , เตรียมตัวฝึกข้อสอบมหาวิทยาลัย, ฝึกวิเคราะห์โจทย์คำนวณ , ฝึกทำข้อสอบเตรียมมหาวิทยาลัย , เพิ่มเกรดในชั้นเรียนชัวร์)
หัวข้อ
12
ความคิดเห็น
15
คอร์สติวข้อสอบเคมีสำหรับม. 6 เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ
หัวข้อ
5
ความคิดเห็น
1
ใช้เทคโนโลยีสอน , ห้องเรียนติดแอร์ , มีclipสอนดูย้อนหลัง ,ดูผ่านwebได้
หัวข้อ
4
ความคิดเห็น
3
เส้นทาง,แผนที่เดินทาง,เวลาเรียน,คอร์สที่เปิดสอน
หัวข้อ
3
ความคิดเห็น
5