สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
ติดตามกลุ่มเราเยอะๆ นะครับ เพื่อเป็นความรู้ พูดคุย เสวนาในหัวข้อต่างๆ