สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
สวัสดีครับ เพื่อนๆทุกคน หาที่ หาทำเลเหมาะๆ ได้แล้ว บ้านใหม่ของพวกเรา เราจะติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหว ให้เพื่อนๆทราบตลอดไปและให้เป็นปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูล