# หัวข้อ
ตอบล่าสุด ตั้งล่าสุด ผู้ตั้ง ตอบ อ่าน
1  
ปุจฉา นั่งสมาธิ ตามเสียงเพลง จะสามารถเข้าถึง ฌาน ได้หรือไม่ครับ
16 ม.ค. 2014 0 33
2  
ปุจฉา การเปล่งเสียงในระหว่าง นั่งสมาธิ ถูกต้องหรือไม่ครับ
16 ม.ค. 2014 0 24
3  
ตามดูลม หายใจเข้า ออก ให้เป็น นิสัย ด้วย วินัย ที่ดี (ภาวะอันตรายของสมาธิ มี 3 หมวด ๆ ละ 6)
09 ม.ค. 2014 3 48
4  
การทำทานอุทิศ ย่อมมีผล อย่ามัวแต่เศร้าโศรกร้องไห้อยู่เลย
02 ม.ค. 2014 0 36
5  
นิวรณ์ เป็น สิ่งสำคัญในการภาวนา ที่ต้องกำหนดรู้ให้ได้
02 ม.ค. 2014 1 35
6  
ลักษณะของการ สยบความฟุ้งซ่าน คือ คุณสมบัติของสมาธิ
02 ม.ค. 2014 0 28
7  
อะไร คือ กำลังใจในการภาวนา ส่งเสียงธรรมแด่ ผู้เป็นศิษย์ทุกท่าน
02 ม.ค. 2014 0 33
8  
ไม่มีอะไร เป็นได้ดั่งใจ สิ่งที่หวัง มักเป็น สิ่งที่ไม่ตรงกับใจ ที่คาดหวัง
02 ม.ค. 2014 0 53
9  
ภาวนากรรมฐาน แล้ว มีอาการกึ่งหลับ กึ่งตื่น
01 ม.ค. 2014 1 40
10  
จริงโดยสมมุติ จริง โดยความเป็นจริง จริงโดยปรมัตถ์
01 ม.ค. 2014 0 23
11  
การภาวนา ทำอะไร มีข้อปฏิบัติ อะไรเป็นเบื้องต้น
01 ม.ค. 2014 0 18
12  
ทำอย่างไร เราจะรับมือกับเวทนา ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ได้ครับ (คุณ THAWATCHAI173 ผู้ปฏิบัติธรรมสายมัชฌิมาแบบลำดับตอบกระทู้)
28 ธ.ค. 2013 1 154
13  
ดูกรภิกษุ บุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่า
28 ธ.ค. 2013 0 14
14  
เห็นตามความเป็นจริง เห็นอย่างไร
28 ธ.ค. 2013 0 16
15  
นังกรรมฐาน ไม่ได้ เพราะใจ มันไม่สงบ ตามด้วย
28 ธ.ค. 2013 0 16
16  
อย่าพึงดูหมิ่น ว่าเล็กน้อย จงอย่าทำตนเหมือนตาลยอดด้วน
28 ธ.ค. 2013 0 26
17  
วิชชา รู้แจ้ง 8 อย่าง นั่้นแหละ เรียกว่า ละอนุสัย อวิชชาสังโยชน์
28 ธ.ค. 2013 0 23
18  
เมื่ออยู่ ฌาน 4 หรือ ฌาน 8 หรือ ในสมาธิขั้นสูง ไม่สามารถปฏิบัติวิปัสสนาได้.....
28 ธ.ค. 2013 0 38
19  
ฝึกอานาปานสติ ทำอย่างไร
28 ธ.ค. 2013 0 160
20  
การทบทวนกรรมฐาน
28 ธ.ค. 2013 1 32
เพิ่มเติม