สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม


บรรยากาศการสอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

...
| อ่าน 0 | ตอบ 2
ขนาดตัวอักษร
บรรยากาศการสอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ออกข้อสอบโดยม.มหิดล สอบวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563




























































แก้ไขเมื่อ 30-01-2020 19:04:21

ความคิดเห็น

...
ความคิดเห็นที่ 1
ประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของกระทู้)
#ข้อสอบอัตนัยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไประดับต้น#ถ้าหน่วยงานของท่านพบว่าบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ ขาดความรับผิดชอบ ท่านจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทำให้ประชาชนความพึงพอใจอย่างไร"#ใช้ทฤษฎี

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างไร
#มีการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล อย่างไร






[ltr]#ข้ออัตนัยผอ[/ltr]
.สวัสดิการสังคมระดับกลาง

[ltr]#สังคมผู้สูงอายุหมายถึง[/ltr]
... ในฐานะที่ท่านเป็นผอ.ท่านมีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนอย่างไร​ จงอธิบาย​ ในกรอบ​ 1.แนวคิด​ ทฤษฎี​ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง​ 2.​ ขั้นตอนการดำเนินงาน​ 3.การกำกับติดตามและประเมินผล


...
ความคิดเห็นที่ 2
ประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของกระทู้)
 #ขนวิสัยทัศน์สายงานผู้บริหารท้องถิ่น
#สอบวันที่26 มกราคม 2563






[ltr]


[/ltr]

แสดงความคิดเห็น
หรือ