สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม


คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

...
| อ่าน 0 | ตอบ 0
ขนาดตัวอักษร
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โหลด
https://is.gd/Mtobyt
หรือ

https://drive.google.com/file/d/1nJaHozQ7DoywbThz-L7OI1VyV2HjoAVi/view?usp=sharing
แก้ไขเมื่อ 29-01-2020 03:44:37

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ