สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม


เฉลย #ข้อความในข้อใดอยู่ลำดับที่ 2

...
| อ่าน 14 | ตอบ 0
ขนาดตัวอักษร
#ข้อความในข้อใดอยู่ลำดับที่ 2


ก) เพื่อให้ร่างกายและสมองได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่

ข) การนอนที่ดีที่สุดควรอยู่ในระหว่างเวลาสองถึงสามทุ่มเพราะร่างกายจะได้ประโยชน์สูงสุด
ค) เนื่องจากโกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน
ง) และควรนอนหลับอย่างสนิทให้ต่อเนื่องกันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงต่อคืน
จ) ซึ่งจะช่วยซ่อมแซมและสร้างเซลล์ที่สึกหรอในร่างกาย                                    


ตอบ ค)  เนื่องจากโกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน
อธิบาย ดังนี้  (ข - ค – จ- ง – ก)  
การนอนที่ดีที่สุดควรอยู่ในระหว่างเวลาสองถึงสามทุ่มเพราะร่างกายจะได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากโกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน ซึ่งจะช่วยซ่อมแซมและสร้างเซลล์ที่สึกหรอในร่างกาย  และควรนอนหลับอย่างสนิทให้ต่อเนื่องกันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงต่อคืน เพื่อให้ร่างกายและสมองได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่


แก้ไขเมื่อ 17-05-2020 16:59:17

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ