สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม


คู่มือการคลังท้องถิ่น รวมกฎหมาย ระเบียบ…

...
| อ่าน 5 | ตอบ 0
ขนาดตัวอักษร
คู่มือการคลังท้องถิ่น รวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โหลดตรงนี้
https://drive.google.com/file/d/10oz57NZHwJp3sYKuS73aKiq8L-aNPN0R/view?usp=sharing


แก้ไขเมื่อ 25-05-2020 06:40:02

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ