สร้างกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆ สร้างกลุ่ม
รายได้เสริมพิเศษ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ติดต่อคุณ: ]คุณสุวัจนา
( โทร.063-3658908,063-3658563)
เอกสารที่ใช้ ในการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
แจ้งรหัสรับงาน 754 จดมาติดต่อหน้างานด้วย
ยังไม่มีข้อมูล