ประวัติวัดทักษิณวารีสิริสุข

วัดทักษิณวารีสิริสุข เป็นวัดราษฏร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๒ บ้านลำดวน ถนนลำดวน - กระเทียม ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งวัดเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตรกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปี ๕๖ ต้อนรับปี ๕๗

...
| อ่าน 53 | ตอบ 0
 [ Admin ]
ขนาดตัวอักษร
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปี ๕๖ ต้อนรับปี ๕๗

ญาติโยมอุบาสก อุบาสิการ่วมเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกๆพระองค์ และเป็นการเสริมบารมี เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่ ๒๐.๐๐ น. ไปสิ้นสุุด เวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ณ ศาลาการเปรียญวัดทักษิณวารีสิริสุข


แก้ไขเมื่อ 20-01-2014 11:49:01

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ