ประวัติวัดทักษิณวารีสิริสุข

วัดทักษิณวารีสิริสุข เป็นวัดราษฏร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๒ บ้านลำดวน ถนนลำดวน - กระเทียม ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งวัดเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตรอสม.เลี้ยงเพล ทำความดี รับดิถีปีใหม่ ๕๗

...
| อ่าน 56 | ตอบ 0
 [ Admin ]
ขนาดตัวอักษร
    

                         

    

                         ขอทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจอันเป็นกุศลในครั้งนี้ จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ 


คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทีพาราตรีกาล ทุกท่านทุกคน เทอญแก้ไขเมื่อ 07-01-2014 16:43:12

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ