ประวัติวัดทักษิณวารีสิริสุข

วัดทักษิณวารีสิริสุข เป็นวัดราษฏร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๒ บ้านลำดวน ถนนลำดวน - กระเทียม ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งวัดเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตรทำบุญสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

...
| อ่าน 38 | ตอบ 0
 [ Admin ]
ขนาดตัวอักษร
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
หรือ