รูปประจำกลุ่ม

นิพพานคืออะไร ?

บุตรชินมาร ตอบกระทู้ โควิด (ต่อ) ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร 5 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ โควิด (ต่อ) ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร 5 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ โควิด (ต่อ) ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร 6 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ สื่อบิดๆเบี้ยวๆ ใน ประชาชนคือชาติ 10 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ โควิด (ต่อ) ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร 14 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ โควิด (ต่อ) ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร 14 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ กกต. ปปช. สตง. สนช. ใน ประชาชนคือชาติ 15 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ โควิด (ต่อ) ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร 16 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ ความเป็นอยู่ของพระภิกษุใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ใน ศาสนา 16 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ กกต. ปปช. สตง. สนช. ใน ประชาชนคือชาติ 17 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ โควิด (ต่อ) ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร 19 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ โควิด (ต่อ) ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร 20 ชั่วโมงที่แล้ว
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ ความเป็นอยู่ของพระภิกษุใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ใน ศาสนา เมื่อวาน 19:00
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ ............รูปภาพ ใน ศาสนา เมื่อวาน 19:00
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ กกต. ปปช. สตง. สนช. ใน ประชาชนคือชาติ เมื่อวาน 16:35
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ โควิด (ต่อ) ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร เมื่อวาน 14:29
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ ปิดเมืองสู้โควิด ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร เมื่อวาน 12:36
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ ปิดเมืองสู้โควิด ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร เมื่อวาน 12:06
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ โควิด (ต่อ) ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร เมื่อวาน 11:22
บุตรชินมาร ตอบกระทู้ โควิด (ต่อ) ใน ชานเรือน - ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, สมุนไพร เมื่อวาน 11:10

เมื่อจะศึกษาพุทธธรรม ควรวางความคิด ความเชื่อ แบบไทยๆก่อน จึงจะเข้าใจพุทธรรม

ที่นำมาพูดกันบ่อยๆ แต่ ?
หัวข้อ
141
ความคิดเห็น
900

ภาคปฏิบัติ=โลกภายนอกกว้างใหญ่ใครๆรู้ โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหม จะดูโลกภายนอกมองออกไป จะดูโลกภายในให้มองตน

หลักปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น และวิธีแก้อารมณ์ตอนปฏิบัติ
หัวข้อ
32
ความคิดเห็น
75

.

หัวข้อ
16
ความคิดเห็น
138

วางความคิดความเชื่อแบบไทยๆก่อน จึงจะเข้าใจภาษาธรรม

พจนานุกรม พุทธศาสตร์
หัวข้อ
33
ความคิดเห็น
748

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา - สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นกลางๆตามความจริงของธรรมชาติ = ชีวิตคืออะไร

ส่วนประกอบห้าอย่างของชีวิต
หัวข้อ
23
ความคิดเห็น
128

ภาค ๑ บทที่ ๒ อายตนะ = ชีวิต คืออะไร

แดนรับรู้และเสพเสวยโลก
หัวข้อ
13
ความคิดเห็น
122

ภาค ๑ ตอน ๒ = ชีวิตเป็นอย่างไร

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา - ลักษณะโดยธรรมชาติ ๓ อย่างของสิ่งทั้งปวง
หัวข้อ
25
ความคิดเห็น
179

ภาค ๑ ตอน ๓ = ชีวิต เป็นไปอย่างไร

สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
หัวข้อ
21
ความคิดเห็น
125

ภาค ๑ ตอน ๓ = ชีวิต เป็นไปอย่างไร

หลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท
หัวข้อ
32
ความคิดเห็น
276

ภาค ๑ ตอน ๔ = ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

ประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากชีวิตนี้
หัวข้อ
28
ความคิดเห็น
338

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา - ข้อปฏิบัติเป็นกลางตามจริงของธรรมชาติ ตอน ๕ = ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร

จากมรรคมีองค์ประกอบ 8 อย่าง สู่ ศีล สมาธิ ปัญญา
หัวข้อ
70
ความคิดเห็น
555

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา - ข้อปฏิบัติเป็นกลางตามจริงของธรรมชาติ ตอน ๕ = ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร

สภาพแวดล้อมภายนอก - ปัญญาภายในตัวบุคคล
หัวข้อ
31
ความคิดเห็น
279

อริยสัจ ๔ สัจธรรมที่รู้แล้วจะทำให้กลายเป็นอารยชน

สัจธรรมที่รู้แล้วจะกลายเป้นอารยชน
หัวข้อ
17
ความคิดเห็น
160

ทั่วๆไป

โดยคุณรินรส (ข้อมูลเก่าเกิดสูญหายไปส่วนมากเหลือเพียงคห. เริ่มต้นเดียว ทำให้บทความไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้น จึงลบ คคห. เช่นนั้นออกบ้าง จึงแจ้งให้ทราบ)
หัวข้อ
15
ความคิดเห็น
57
เยี่ยมเยือนทักทาย - เพื่อสุขภาพที่ดี
หัวข้อ
57
ความคิดเห็น
1,217
โดยคุณแป้นค่ะ (ข้อมูลเก่าเกิดสูญหายไปส่วนมาก เหลือ คคห. เริ่มต้นเดียว ทำให้บทความที่ยาวกว่าหนึ่ง คคห. เนื้อความขาดหายไป ดังนั้น จึงลบหัวข้อเช่นนั้นออกบ้าง จึงแจ้งให้ทราบ)
หัวข้อ
49
ความคิดเห็น
97
โดยพลศักดิ์ วังวิวัฒน์ ของแท้ไม่ลอกไม่ดำ (เจ้าของบทความเสียชีวิตแล้ว)
หัวข้อ
50
ความคิดเห็น
19

จะพอใช้ได้สักกี่วัน สร้างเมื่อ 20 ก.พ.

ความเคลื่อนไหวในพุทธศาสนา
หัวข้อ
227
ความคิดเห็น
2,125

การเมือง การปกครอง คือ ปากท้องของประชาชน

ประเทศชาติเป็นของทุกคน หาใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่
หัวข้อ
203
ความคิดเห็น
10,086

หนังสือผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุจ

หัวข้อ
34
ความคิดเห็น
143