รูปประจำกลุ่ม

นิพพานคืออะไร ?

วิธีปฏิบัติ+แก้อารมณ์กัมมัฏฐาน

# หัวข้อ ตอบล่าสุด
ตั้งล่าสุด
ผู้ตั้ง ตอบ อ่าน
1  
ึการกำหนดรูปนาม และหนอ
21 ธ.ค. 2019 1 5
2  
ผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะติดตันอยู่ตรงนี้
18 มิ.ย. 2019 3 2
3  
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติกรรมฐานต้องรู้เข้าใจ
05 มิ.ย. 2019 7 2
4  
นั่งสมาธิตอนรู้สึกเหมือนจิตจะนิ่ง แต่ก็เหมือนต้องมีอะไรมารบกวน
10 พ.ย. 2018 3 5
5  
ขณะปัจจจุบัน, ปัจจุบันขณะ, เป็นอยู่ในปัจจุบัน
27 ต.ค. 2018 2 5
6  
ความหมาย "กัมมัฏฐาน"
21 ส.ค. 2018 6 2
7  
หัวข้อโพธิปักขิยธรรม
15 ส.ค. 2018 6 2
8  
สัทธรรม ๓
14 ก.ค. 2018 2 1
9  
แนวทางแก้อารมณ์ภาคปฏิบัติทางจิต
20 ม.ค. 2018 2 1
10  
ปรสิตผี รังควาญสุข
24 ก.ย. 2017 4 2
11  
นั่งสมาธิพองยุบแล้ว เหมือนมีแสงมาคลุมกาย ความคิดมีแต่ไกลมาก
06 ก.ย. 2017 2 1
12  
ไม่ใช่ไม่หายใจ หายใจ แต่ลมเข้า-ออกมันละเอียด
06 ก.ย. 2017 1 1
13  
จงอย่าลืม ๆ ทุกวันท่านจะต้องจ่ายค่าบูชาครู
18 มิ.ย. 2017 1 1
14  
เขาเข้าใจความหมาย "กรรมฐาน" ผิดไปไกล
30 มี.ค. 2017 2 2
15  
แสงสว่างวิ่งใส่
03 มิ.ย. 2016 1 11
16  
เห็นตัวเองเป็นพระ
03 มิ.ย. 2016 2 14
17  
รู้สึกเหมือนกายถูกกรีดตอนทำสมาธิ
03 มิ.ย. 2016 1 8
18  
เจ้ากรรมนายเวรลอยมาให้เห็น
10 พ.ค. 2016 2 19
19  
ชีวิตมนุษย์มีพร้อมทุกอย่างในตัว
09 พ.ค. 2016 3 13
20  
ฝึกวิชาขันธมาร
06 พ.ค. 2016 1 22
More