รูปประจำกลุ่ม

นิพพานคืออะไร ?

ึการกำหนดรูปนาม และหนอ

0 ผู้เข้าชม 1 ความคิดเห็น
คำถามจากพันทิพ

https://pantip.com/topic/38718856


https://pantip.com/topic/38718856

แก้ไขเมื่อ 21-12-2019 17:36:15
ความคิดเห็นที่ 1


กำหนด   (หฺนด)   ก.  หมายไว้   น. การหมายไว้  ฯลฯ   

ภาคปฏิบัติทางจิต ก็คือ   การใช้สติกำหนดการก้าวไป ก็ดี   การกำหนดลมหายใจเข้า-ออกก็ดี  กำหนดท้องพอง ท้องยุบ ก็ดี แต่ละขณะๆ ไป  กล่าวคือรู้เนื้อรู้ตัวทุกขณะกำลังทำอะไรอย่างไร    
แก้ไขเมื่อ 21-12-2019 18:01:49
แสดงความคิดเห็น
หรือ